Επισκευή σωλήνων απο διήθηση υπογείων υδάτων

Επισκευή σωλήνων χωρίς σκάψιμο απο διήθηση υπόγειων υδάτων

Διήθηση υπόγειων υδάτων, ένα φαινόμενο όπου η πίεση του νερού προκαλεί ζημίες τόσο σε αγωγούς αλλά και σε υποδομές.

Το νερό εισχωρούσε στον υποσταθμό από τις ενώσεις των πλαστικών σωλήνων που χρησιμοποιήθηκαν  ως φουρέλλια για τα σύρματα υψηλής τάσης.

Στο συγκεκριμένο έργο το φαινόμενο ήταν τόσο έντονο όπου ή πίεση στα κοντινά φρεάτια και σωλήνες προκαλούσε μεγάλη διαρροή εσωτερικά του κτιρίου. Οι σωλήνες επένδυθηκαν με με την ακόλουθη μέθοδο (Pipe Lining).

More Services