ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΚΑΜΕΡΑ

Προκειμένου να προσδιοριστεί η αιτία μιας ζημιάς προαπαιτείται ο έλεγχος σωλήνων με κάμερα που σχετίζεται με διαρροή νερού και να ληφθούν τα κατάλληλα διορθωτικά (επισκευή/επιδιόρθωση) είναι απαραίτητος παράγοντας ο ακριβές εντοπισμός της αστοχίας με την χρήση CCTV ενδοσκοπικών καμερών στις αποχετεύσεις ή υδρορροές. Τα μηχανήματα υψηλής ευκρίνειας HD αποκαλύπτουν τις αιτίες των ζημίων και σε συνδυασμό με την πολυετή εμπειρία των τεχνικών μας μπορούμε να προβούμε στις ανάλογες διορθωτικές ενέργειες.

More Services