ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ

Πολλές φορές η υγρασία σε ένα κτίριο δεν προέρχεται από διαρροή νερού. Τι κάνετε τότε;

Στην Κύπρο είναι ένα γνωστό ότι πολλά κτιρία υποφέρουν από διάφορα προβλήματα υγρασίας που μπορεί να προκληθούν είτε από συμπύκνωση, ανεπαρκή στεγάνωση, υγρασία εδάφους και από πολλούς άλλους παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν το κτίριο.

Οι έμπειροι μηχανολόγοι μας έχουν τις γνώσεις και την εμπειρογνωμοσύνη για να σας παρέχουν συμβουλές και καθοδήγηση για τη σωστή αντιμετώπιση.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ