ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ

Έλεγχος και διάγνωση υγρασίας

Έλεγχος και διάγνωση υγρασίας σε ένα κτίριο είναι απαραίτητο γιατί υπάρχουν πολλές φορές όπου το πρόβλημα δεν προέρχεται από κάποια σπασμένη σωλήνα. Τι κάνετε τότε;

Στην Κύπρο είναι ένα γνωστό ότι πολλά κτιρία υποφέρουν από διάφορα προβλήματα υγρασίας που μπορεί να προκληθούν είτε από συμπύκνωση, ανεπαρκή στεγάνωση, υγρασία εδάφους και από πολλούς άλλους παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν το κτίριο.

Οι έμπειροι μηχανολόγοι μας έχουν τις γνώσεις και την εμπειρογνωμοσύνη για να σας παρέχουν συμβουλές και καθοδήγηση για τη σωστή αντιμετώπιση.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ