Διαρροή Νερού Αποχετευσης

'Ελεγχος αποχέτευσης

Ο Έλεγχος αποχέτευσης στην συγκεκριμένη πολυκατοικία και ο εντοπισμός της σπασμένης σωλήνας επιβεβαίωσαν το σημείο όπου παρουσιάστηκαν σταγόνες νερού και κατά συνέπεια υγρασία στην οροφή του ισογείου.

Μετά τον αρχικό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η διαρροή οφείλεται από τα νερά της αποχέτευσής.

Στην ακόλουθη θερμική εικόνα μπορεί εύκολα να διακριθεί η πορεία που ακολουθεί η αποχέτευση του διαμερίσματος (κίτρινο χρώμα στο ταβάνι).

Η επιδιόρθωση χωρίς σκάψιμο διενεργήθηκε απο το συνεργείο μας μέσα σε μερικές μόνο ώρες.

More Services