Διαρροή Νερού Αποχετευσης

Διαρροή Νερού Αποχέτευσης

Στην συγκεκριμένη πολυκατοικία παρουσιάστηκαν σταγόνες νερου και κατά συνέπεια υγρασία στην οροφή του ισογείου.

Μετά τον αρχικό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η διαρροή οφείλεται από τα νερά της αποχέτευσής.

Στην ακόλουθη θερμική εικόνα μπορεί εύκολα να διακριθεί η πορεία που ακολουθεί η αποχέτευση του διαμερίσματος (κίτρινο χρώμα στο ταβάνι).

Η επιδιόρθωση χωρίς σκάψιμο διενεργήθηκε απο το συνεργείο μας μέσα σε μερικές μόνο ώρες.

More Services