Αιτίες Διαρροής Νερού Χαλκοσωλήνων στην Κύπρο

Ποιες είναι οι κύριες αιτίες διαρροής νερού που παρατηρούνται στην Κύπρο και γιατί αλλοιώνεται το χρώμα των χαλκοσωλήνων με την πάροδο του χρόνου?

Η αλλαγή χρώματος στις χάλκινες σωλήνες προέρχεται κυρίως από οξείδωση η διάβρωση. Πιο συγκεκριμένα παρουσιάζονται οι ακόλουθες αλλαγές:

 
Αιτίες Διαρροής Νερού Χαλκοσωλήνων

-Μπλε-Πράσινο χρώμα : Υποδεικνύει διάβρωση. Εάν παρατηρείται και ανάλογη αλλαγή χρώματος στο νερό που εξέρχεται από τις σωλήνες η διάβρωση έχει εισχωρήσει και στα εσωτερικά τοιχώματα των σωλήνων. Εάν παρατηρείται στα εξωτερικά τοιχώματα των σωλήνων, υποδεικνύει διαρροή νερού σε ανάπτυξη. Η διάβρωση μπορεί επίσης να εντοπιστεί από λεκέδες (πράσινο-μπλε) κοντά στα ειδή υγιεινής ή στα ρουμπινέτα και μίξερ.

 

-Μαύρο χρώμα : Υποδεικνύει υψηλά επίπεδα Θείου (S). Μπορεί επίσης να υποδεικνύει ότι η σωλήνα είναι σε επαφή με άλλα μη-συμβατά μέταλλα (ειδικά γαλβανισμένο χάλυβα). Το χειρότερο σενάριο με μαύρο χρώμα σε χαλκοσωλήνες είναι ο υδραυλικός να έχει εγκαταστήσει πολύ φτηνή παρτίδα χαλκού με μεγάλες ποσότητες ακαθαρσιών. Με την πάροδο του χρόνου αυτές οι ακαθαρσίες εμφανίζονται σιγά σιγά στην επιφάνεια των σωλήνων.

More Services